DRUKUJ
2019-03-22

Rada Muzeum

RADA MUZEUM przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

 

Zgodnie z Decyzją Nr 6/Społ./DEKiD Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

 

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), art. 11 ust.1  w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330) oraz
§ 18 ust. 1 – 4 statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5/MON z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 64 i z 2016 r. poz.10) w skład Rady Muzeum przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na kadencję w latach 2017 – 2021 Minister Obrony Narodowej powołał następujących członków:

  1. prof. dr. hab. Eugeniusza KOKO
  2. prof. dr. hab. Zbigniewa OPACKIEGO
  3. dr. Jana TARCZYŃSKIEGO
  4. wiceadmirała Jarosława ZIEMIAŃSKIEGO
  5. kmdr. dr. hab. inż. Andrzeja BURSZTYŃSKIEGO
  6. wiceadmirała Krzysztofa JAWORSKIEGO
  7. kpt. ż. w. dr. AndrzejaKRÓLIKOWSKIEGO
  8. dr. Mariusza KARDASA
  9. Maję WAGNER
  10. Witolda GŁĘBOWICZA