Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-12-12 13:36:50  Elżbieta Kozyra-Maniszewska

Utworzono artykuł 281621 o nazwie 'Usługi ochrony w okresie luty 2020 – styczeń 2021 (ZP/08/MMW/2019).'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste281621
user_idpuste2501585
resource_idpuste2494
namepusteUsługi ochrony w okresie luty 2020 – styczeń 2021 (ZP/08/MMW/2019).
category_idpuste35970
language_idpuste1
shortpusteZP/08/MMW/2019
fullpuste

Usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w okresie luty 2020 – styczeń 2021 (ZP/08/MMW/2019)

publishfrompuste2019-12-12 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuslugi-ochrony-w-okresie-luty-2020-styczen-2021-zp-08-mmw-2019
2019-12-12 13:37:33  Elżbieta Kozyra-Maniszewska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-12-18 09:29:51  Elżbieta Kozyra-Maniszewska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-12-23 13:42:28  Elżbieta Kozyra-Maniszewska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-12-23 13:43:58  Elżbieta Kozyra-Maniszewska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-12-23 13:51:05  Elżbieta Kozyra-Maniszewska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-08 13:36:31  Elżbieta Kozyra-Maniszewska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-14 10:52:42  Elżbieta Kozyra-Maniszewska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-30 13:19:46  Elżbieta Kozyra-Maniszewska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-30 13:19:46  Elżbieta Kozyra-Maniszewska

Załączono plik 681043

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2739054
user_idpuste2501585
fobject_idpuste681043
resource_idpuste2494
modelpusteArticle
foreign_idpuste281621
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-30 13:19:46  Elżbieta Kozyra-Maniszewska

Załączono plik 684038

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2739055
user_idpuste2501585
fobject_idpuste684038
resource_idpuste2494
modelpusteArticle
foreign_idpuste281621
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-30 13:19:46  Elżbieta Kozyra-Maniszewska

Załączono plik 688223

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2739056
user_idpuste2501585
fobject_idpuste688223
resource_idpuste2494
modelpusteArticle
foreign_idpuste281621
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-30 13:19:46  Elżbieta Kozyra-Maniszewska

Załączono plik 693108

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2739057
user_idpuste2501585
fobject_idpuste693108
resource_idpuste2494
modelpusteArticle
foreign_idpuste281621
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-30 13:19:46  Elżbieta Kozyra-Maniszewska

Załączono plik 696068

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2739058
user_idpuste2501585
fobject_idpuste696068
resource_idpuste2494
modelpusteArticle
foreign_idpuste281621
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-30 13:19:46  Elżbieta Kozyra-Maniszewska

Załączono plik 708396

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2739059
user_idpuste2501585
fobject_idpuste708396
resource_idpuste2494
modelpusteArticle
foreign_idpuste281621
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się