Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-22 11:44:25  20190205131551 20190205131551

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni</strong></p> <p> ul. Zawiszy Czarnego 1B</p> <p> 81-374 GDYNIA</p> <p> tel. 58 620 13 81</p> <p> fax. 58 620 13 85</p> <p> e-mail: sekretariat@muzeummw.pl</p> <p> www.muzeummw.pl</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni</strong></p> <p> ul. Zawiszy Czarnego 1B</p> <p> 81-374 GDYNIA</p> <p> tel. 58 620 13 81</p> <p> fax. 58 620 13 85</p> <p> <em><span style="color:#ff0000;">e-mail: sekretariat@muzeummw.pl</span></em></p> <p> <em><span style="color:#ff0000;">www.muzeummw.pl</span></em></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

ul. Zawiszy Czarnego 1B

81-374 GDYNIA

tel. 58 620 13 81

fax. 58 620 13 85

e-mail: sekretariat@muzeummw.pl

www.muzeummw.pl

 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

ul. Zawiszy Czarnego 1B

81-374 GDYNIA

tel. 58 620 13 81

fax. 58 620 13 85

e-mail: sekretariat@muzeummw.pl

www.muzeummw.pl

 

2019-03-22 11:30:11  20190205131551 20190205131551

Utworzono artykuł 206013 o nazwie 'Kontakt'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste206013
user_idpuste2501526
resource_idpuste2494
namepusteKontakt
category_idpuste111
language_idpuste1
shortpusteKontakt
fullpuste

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

ul. Zawiszy Czarnego 1B

81-374 GDYNIA

tel. 58 620 13 81

fax. 58 620 13 85

e-mail: sekretariat@muzeummw.pl

www.muzeummw.pl

 

publishfrompuste2019-03-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustekontakt

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się